Yksinkertainen on kaunista. Ja toimivaa.

Tämä pätee yrityksen johtamiseenkin. Mitä enemmän yksinkertaistaa, sitä todennäköisemmin löytyy jotain mikä kestää aikaa ja painetta.

Yrityksen onnistuminen rakentuu yksinkertaisesti kolmesta tekijästä: yrityksen tahtotilasta, ihmisistä jotka toteuttavat sen ja ympäristöstä jossa tulevaisuus luodaan.

 

Yritys

Yrityksen tahtotila on olemassa riippumatta onko se kirjoitettu tai ei. Selkeä tulevaisuudenkuva eli visio on helppo muuntaa konkreettisiksi toimenpiteiksi ja varmistua että kaikki organisaation osat rakentavat samaa tavoitetta.

Strategia kertoo miten yritys aikoo saavuttaa tulevaisuudenkuvansa. Tulevaisuudenkuva on siis ’mitä’ ja strategia ’miten’. Usein ’miten’ vastaukset ovat jo olemassa, ne tarvitsee vain löytää ja kirjata ylös.

Strategian käytäntöönvientiä pidetään vaikeana ellei jopa mahdottomana. On totta, ettei strategia toteudu juhlapuheilla tai presentaatioilla. Se on arkista johtamistyötä: tulevaisuus konkretisoidaan osastojen ja ihmisten käytännön tekemisiksi ja lyhyemmän aikajakson tavoitteiksi ja niiden toteutumista seurataan. Jälleen kerran, yksinkertaista mutta toimivaa.

Strategiatyöhön liittyvistä ratkaisuista lisää Palvelut -sivulla.

 

Ihminen

Tulevaisuus syntyy arjessa, jokaikisen työntekijän työskentelyn ja sitoutumisen tuloksena. Roolista ja tehtävästä riippumatta.

Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että työntekijä tietää mikä on hänen osuutensa yrityksen tulevaisuuden rakentamisessa, ja mitä tekemistä ja kehittymistä se häneltä edellyttää. Ymmärryksen ja tiedon lisäksi esimiehen on luotava edellytykset työntekijän motivoitumiselle ja sitoutumiselle.

Muutosvastarinta on luonnollinen osa strategian käytäntöönvientiä, ihmiset syttyvät eri asioista, eri rytmissä ja eri tavoin. Muutosjohtaminen ei oikeastaan vaadi ihmettä, riittää että ymmärtää ihmisten erilaisuutta, haluaa hyödyntää oppimaansa ja tuntee muutoksen etenemisen vaiheet.

Lue lisää erilaisuuden johtamisesta ja muutosjohtamisesta Palvelut -sivulta.

 

Tila

Tilat jossa yritys toimii vaikuttavat olennaisesti strategian ja tavoitteiden toteutumiseen.

Tilan on mahdollistettava työntekijälle keskittyminen ja tuloksellinen työskentely. Hyvä tila mahdollistaa myös yrityksen toimintojen laadukkaan työn, vuorovaikutuksen ja prosessien noudattamisen. Strateginen tilasuunnittelu lähtee liikkeelle yrityksen rakenteesta, toiminnoista, niiden erityistarpeista ja sijoittamisesta tilaan.

Hyvin suunniteltu osaston tai toiminnon tila on luonnostaan hyvä myös siellä työtä tekevälle henkilölle. Strateginen tilamuotoilu kunnioittaa lisäksi sitä että ihmiset kokevat tilan eri tavoin ja heillä on tilojen suhteen erilaisia tarpeita.

Pieni varoituksen sana: se mikä on hyvä tila toiselle yritykselle, ei välttämättä sovellu lainkaan toiselle. Tilojen pitäisi olla yhtä yksilöllisiä kuin yrityksen strategiakin. Tilasuunnittelun uudet tuulet saattavat itse asiassa heikentää yrityksen ja sen työntekijöiden tuloksellisuutta. Tehokkaat neliöt eivät välttämättä tarkoita tehokasta työntekoa.

Tilaratkaisut ja tilakonsultointi ovat uusin osa Grey Eminence Oy:n palveluita. Lue lisää Palvelut -sivulta.

Grey Eminence Oy

Pia Wäistö
+358 500 513 016
pia.waisto(at)greyeminence.fi