Yksinkertainen on kaunista. Ja toimivaa.

Yrityksen onnistuminen rakentuu yksinkertaisesti kolmesta tekijästä: yrityksen tahtotilasta, ihmisistä jotka toteuttavat sen ja ympäristöstä jossa tulevaisuus luodaan.

Yritys

Yrityksen tahtotila – se mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa – on olemassa riippumatta onko se kirjoitettu tai ei. Kun  tulevaisuudenkuva (visio) on selkeä, se on helppo muuntaa konkreettisiksi toimenpiteiksi ja varmistua että kaikki organisaatiossa työskentelevät saman tavoitteen eteen.

Strategia kuvaa keinot ja toimenpiteet joihin keskittymällä tulevaisuutta rakennetaan. Tulevaisuudenkuva on siis ’mitä’ ja strategia ’miten’.

Strategian käytäntöönvientiä pidetään usein vaikeana ellei jopa mahdottomana. Näin ei kuitenkaan ole. Kun strategia puretaan selkeästi ja yksinkertaisesti  osastojen ja ihmisten käytännön tekemisiksi ja tavoitteiksi, strategian toteutuminen siirtyy sinne missä työnkin tehdään ja sen seuranta linkittyy luontevaksi osaksi esimiestyötä.

Strategiatyöhön liittyvistä ratkaisuista löydät lisää infoa Palvelut -sivulta.

Ihminen

Tulevaisuus rakentuu joka arkipäivä, jokaisen työntekijän työskentelyn ja sitoutumisen tuloksena, roolista ja tehtävästä riippumatta.

Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että työntekijä tietää mikä on hänen osuutensa yrityksen tulevaisuuden rakentamisessa, mitä tekemistä ja kehittymistä se häneltä edellyttää. Ymmärryksen ja tiedon lisäksi esimiehen on luotava edellytykset työntekijän motivoitumiselle ja sitoutumiselle.

Muutosvastarinta on luonnollinen osa strategian käytäntöönvientiä, ihmiset syttyvät eri asioista, eri rytmissä ja eri tavoin. Muutosjohtaminen ei oikeastaan vaadi ihmettä, riittää että ymmärtää ihmisten erilaisuutta, haluaa hyödyntää oppimaansa ja tuntee muutoksen etenemisen vaiheet.

Lue lisää erilaisuuden johtamisesta ja muutosjohtamisesta Palvelut -sivulta.

Tila

Tilat ja ympäristö, jossa yritys toimii vaikuttavat olennaisesti strategian ja tavoitteiden toteutumiseen. Hyvä tila ja ympäristö mahdollistavat tavoitteiden ja prosessien mukaisen työskentelyn, työhön keskittymisen sekä osastojen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen.

Jokainen yritys on yksilöllinen, joten myös tilaratkaisuiden tulee olla yksilöllisiä. Laadukas tilasuunnittelu lähteekin yrityksen tavoitteista, prosesseista ja rakenteesta, huomoi työn tekemisen arkipäivän, psykologian ja ihmisten erilaisuuden. Tilan on yrityksen toiminnnan alusta, johon tilasuunnittelun monenlaiset trendit ja muoti-ilmiöt harvoin sopivat sellaisenaan.

Lisää strategisesta tilasuunnittelusta  ja -konsultoinnista löydät Palvelut -sivulta.

Grey Eminence Oy

Pia Wäistö
+358 500 513 016
pia.waisto(at)greyeminence.fi